Manifestation för hyresgästers rättigheter

 

 

Den första maj 2013 samlades cirka 60 personer på Drottningtorget i Göteborg – främst boende på Pennygången men också andra som ville manifestera för hyresgästernas rättigheter.

Den församlade skaran fick lyssna på tal av bl.a. Catharina Thörn, Mattias Axelsson och Raul Antonio Benavides.

2013-05-01 11.14.13

2013-05-01 12.46.23

2013-05-01 12.48.18

2013-05-01 12.50.07

2013-05-01 12.53.17

Annonser

Vi vill bo kvar på Pennygången (dikt av Teresia Thörn)

Under manifestationen utanför Hyresnämnden 5 december läste Teresia Thörn följande dikt som vi gärna vill publicera:

För ca 50 år sedan
Röjdes mark och byggdes hus
Det var då som Pennygången
såg dagens ljus
Mycket slit och mycket möda
krävdes av den tidens folk
Men man lyckades att föda
tanken på en egen holk
Det blev hus och det blev folk
Det blev skratt och det blev sång
Lite pengar fanns att ge
Ej så lätt som många tror
Vardagens slit och helgers fester
Blandat med ett eget bo
Det gav många fina gester
Det gav stunder av ro
Åren går och staden växer
Orosmolnen dyker då upp
Avtal som ger rätt ej räcker
Nej riv ner det som byggts upp
Gemenskap, sång och hus
Skall rivas och förgöras
Klinker där som var en gång
Lek med spel och sång
Barnens spring och skratt
Skall bliva en rikemanstrakt
Parkett och balkonger
där det var sånger
Låt inte vår tid vara förgången
Vi vill bo kvar på Pennygången

47285_558499620843277_211307955_n

Tidningen Västers grundlösa påståenden om Pennygången

Tidningen Väster skriver att de som är positiva till Stena renoveringsförslag ”kan utgöra en majoritet”. Jag ska i följande text bemöta de argument som tidningen framför för att belägga detta påstående.

Tidningen Väster skriver att det kan vara så att en majoritet av de boende på Pennygången faktiskt är för den renovering och de hyreshöjningar som Stena Fastigheter föreslagit. Om vi tar och granskar argumenten inser vi snart att de är tveksamma och delvis rent felaktiga.

Argument 1: ”Eftersom jag själv bor i ett av Pennygångens närområden har jag från början känt till att där även finns de som är positiva till Stenas nuvarande förslag”

Journalisten tar som utgångspunkt att han känner till att det finns de som är positiva. Argumentet är ett exempel på vad som kallas för ”anekdotisk bevisföring”. Att någon ”känner till” att det finns de som är positiva är i sammanhanget inte relevant om man inte samtidigt kan presentera några objektiva siffror.

Är det en, två eller sextio personer?

Argument 2: ”Om nu motståndet är så stort till renoveringsförslaget och så få har råd att bo kvar på grund hyreshöjningen, varför väljer då 6 av 10 på Pennygången att inte svara [på enkäten]”

Att sex av tio valde att inte svara är korrekt, en siffra som vi aldrig försökt att dölja. Dock har varken Tidningen Väster eller jag någon aning om varför sex av tio valde att inte svara. Att då dra slutsatsen att det beror på att folk är mer positiva går inte. Slutsats kan omöjligen härledas utifrån de premisserna.

Det enda vi kan veta (faktiskt veta, inte gissa) är att 80% av de som svarade på enkäten uppger att de kommer tvingas flytta från Pennygången. Därifrån kan vi faktiskt dra en slutsats om att motståndet mot renoveringen och hyreshöjningen är stort.

Argument3: ”Det ger ett argt mejl till redaktionen.”

Det enda konkreta som tidningen har för att underbygga sin tes att det kan finnas en majoritet som är för renoveringen och hyreshöjningen är att det kommit två mejl till Tidningen Västers redaktion.

I dessa mejl uttrycker någon boende på Pennygången att medias rapportering varit för ensidig och att de flesta nog ändå är positiva till renoveringen och hyreshöjningen.

Två mejl är ett dåligt underlag att använda om man ska bevisa att en majoritet kanske är positiva.

Argument 4: ”Har denna tredjedel som känner sig hotad av standarhöjningen rätt att stoppa den det som kanske dubbelt så många Pennygångenbor faktiskt är positiva till?”

Här glider man på formuleringen. Det skrivs att dubbelt så många ”kanske” är positiva till renoveringen. Den slutsatsen dras utifrån de svar som inte kommit in i enkäter.

Och även om det skulle vara så att väldigt många på Pennygången välkomnar renoveringen och hyreshöjningen så är det viktigt att komma ihåg att det faktiskt är en tredjedel av de boende (i faktiska tal, inte i procent av hur många som svarat på en enkät) som uppger att de kommer tvingas flytta.

Frågan gäller huruvida Pennygången ska renoveras på ett sådant sätt att hyran höjs med 60% och många, många tvingas lämna sina hem. Det är en utveckling som vi kommer att se på fler ställen runt om i Göteborg och övriga Sverige de kommande åren. Människor med lägre inkomster – arbetslösa, ensamstående, pensionärer,  sjukskrivna, låginkomsttagare – tvingas flytta ifrån områden för att ge plats för de med bättre inkomster.

Stena Fastigheters stora ord

Stena Fastigheters värderingar enligt dem själva:

  • Omtänksam
  • Professionell
  • Innovativ
  • Öppen

Stenas värderingar i realitet för oss på Pennygången:

  • Omtänksam!? När man krasst räknar med att 1/3 av ens hyresgäster får lämna sina hem?
  • Professionell ? Inte om man går ut med ovanstående offentligt.
  • Innovativ? Kallar man byte av kranar, och uttjänta vitvaror för upprustning under åren, och inte löpande underhåll, så är man rätt uppfinningsrik.
  • Öppen? Inte om en inflyttande familj får besked i oktober att ”badrum och kök skall fixas till. Det kan bli en hyreshöjning på ca 500:- ” och några månader senare är hyreshöjningen 4000 kronor,  renoveringen total och familjen måste flytta igen.

Tänk på era stora ord Stena Fastigheter. Var öppen mot oss hyresgäster om era planer, behandla oss professionellt som en omtänksam hyresvärd så kanske vi kan vara innovativa tillsammans och uppfylla er vision:

Stena Fastigheter ska alltid vara hyresgästens första val och Sveriges ledande fastighetsbolag.

Ni är långt ifrån mål.

Ensamstående Mamma på Pennygången.

Hur många kommer kunna bo kvar på Pennygången om Stena får höja hyrorna?

I artikeln Hyresgäster i uppror (GP 11/5) hänvisas till en enkät som Nätverket Pennygångens framtid har gjort:

Enkäten på Pennygången visade att bara fem procent av hyresgästerna skulle bo kvar i sin nuvarande lägenhet efter renoveringen.

Enkäten som GP skriver är den undersökning bland de hyresgäster som bor i etapp 1 som Styrgruppen för Nätverket pennygångens framtid genomfört. Resultatet är nu färdigt och kan läsas i rapporten ”Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen?” (pdf, c.a. 200 kb).

Bland annar kan man konstatera att 75% av de svarande räknar med att inte kunna bo kvar alls på Pennygången efter en ev. renovering och hyreshöjning.

Mer från GP

Skrivet av Mattias Axelsson (2012-05-12)

Vi behöver bygga allianser mellan områden i Göteborg

Det som händer på Pennygången är inte unikt, vare sig för Göteborg eller för Sverige som helhet. Och det kommer bli mer och mer förekommande när ägarna till miljonprogramsområdena ser en chans att tjäna pengar på lyxrenoveringar och hyreshöjningar.

Kampen om vår rätt till vår bostad varken börjar eller slutar med Pennygången. Därför måste vi bygga allianser mellan områdena. På Styckjunkaregatan och Fanjunkaregatan i Kviberg vill HSB höja hyrorna med femtio procent (artikel i GP). På Pennygången vill Stena Fastigheter höja hyrorna med 60-65%.

Och detta kommer fortsätta i område efter område om vi inte sätter stopp. Men vi måste göra det tillsammans.

Om du bor i ett område där fastighetsägaren planerar att renovera och chockhöja hyrorna ska du veta att kamp lönar sig. Kontakta gärna oss i Nätverket Pennygångens framtid så att vi kan ha utbyte av varandras erfarenheter.

/Mattias Axelsson (Nätverket Pennygångens framtid)