Onsdagssoppa – om mat som en del av kampen

När en tänker på kamp för en politisk sak kommer ofta bilder av manifestationer, demonstrationer, insändare till tidningen, stormöten, debatter och liknande upp på näthinnan. Och visst, vi i Pennygångens Framtid har gjort allt det där under det dryga år som vi funnits.

Men lika viktigt när en driver politisk kamp, särskilt när det handlar om en kamp som rör det egna boendet, är att hitta platser att mötas. Platser där den politiska kampen inte nödvändigtvis står i första rummet, men ändå finns med som ett dovt bakgrundsbrus.

soppa5

Tillsammans med den lokala Hyresgästföreningen har vi i Pennygångens framtid sedan ett par veckor tillbaka börjat anordna soppkafé på onsdagar i den gemensamma lokalen på Pennygången. Varje onsdag har lokalen varit fylld till bredden med hungriga hyresgäster och leksugna barn. Sopporna och det hembakta brödet har gått åt som smör.

soppa3

soppa2

Att vi äter soppa tillsammans gör vi dels för att det är ett trevligt tillfälle att träffa grannar och äta god mat tillsammans men också för att vi under soppätande kan diskutera hur vi kan skapa ett alternativ till ”Det Nya Pennygången” som Stena Fastigheter vill ha.

Att äta soppa tillsammans är ett steg i att ta tillbaka Pennygången!

(Tidningen Väster uppmärksammade vårt kafé i tidningen)

 

Manifestation för hyresgästers rättigheter på 1 maj

Den första maj kommer nätverken Rätten att bo kvar (Göteborg) och Pennygångens Framtid ha en manifestation i centrala Göteborg för hyresgästers rättigheter, där alla som vill är välkomna. Nätverken är partipolitiskt obundna, dock är frågan i sig högst politisk och vi hoppas  att det kommer politiker och lyssnar och även talar. Frågan behöver tas på allvar och man behöver lyssna mer på hyresgästerna.

Fakta om manifestationen:

När: 1 maj. Klockan 12-14
Plats: Drottningtorget, Göteborg
Information: En första maj manifestation för att stödja rätten att bo med rimliga hyror och rätten att bo kvar vid renoveringar. Manifestationen anordnas av nätverken Pennygångens Framtid och Rätten att bo kvar (Göteborg).

Vi välkomnar alla att gå med, du behöver inte bo i Göteborg för att kunna delta.

Pennygångens Framtid och Rätten att bo kvar (Göteborg) är partipolitiskt oberoende nätverk. Några partipolitiska symboler skall ej förekomma i manifestationen.

Vad nätverken vill:

  • att hyresgästernas rättigheter skall stärkas!
  • att hyresgästerna skall kunna ha en dialog med sin fastighetsägare!
  • att hyresgäster skall kunna bo kvar efter renovering!
  • att hyrorna skall vara rimliga!

loggarattenattbokvarlogga1

Läs mer på Two Green Spirits

 

Kampen för Pennygångens framtid går enträget vidare

Snart ”firar” vi i Nätverket Pennygångens framtid ettårsjubileum. I mars för ett år sedan damp den första informationen om renoveringar och hyreshöjningar ner i våra brevlådor och vi började organisera oss.

Under 2012 genomförde vi en hel rad manifestationer, demonstrationer, skrev artiklar, var med i debatter och lyfte frågan om Pennygången till den nivån att riksdagen debatterade frågan i strax innan jul.

Nu har drygt två månader av 2013 gått och det som hänt i början av detta år är bl.a. följande:

  • Fem artiklar till kulturtidsskriften Alba har skrivits och publicerats
  • Nätverket har deltagit i diskussioner med Rådet för integration och samhällsgemenskap (där bl.a. Bengt Gustafsson från Stena finns med) om hur man kan renovera socialt hållbart
  • En ansökan har lämnats in av Mistra Urban Futures till Vinnova där bl.a. Pennygången lyfts fram som ett område sm kan bli ett pilotprojekt för ”hållbar renovering och förvaltning av befintliga äldre bostäder”
  • Studenter från bl.a. HDK, JMG och Halmstads högskola håller på och skrivet uppsatser och gör examensarbeten där Pennygången finns med.
  • Representanter från Nätverket har föreläst eller ska föreläsa om Pennygången på olika platser i Göteborg, i Stockholm och i Malmö.

 

Solidaritet med Skarpan i Linköping

Vi har redan från början sagt att det som händer på Pennygången kommer hända i andra områden runt om i Sverige. Området Skarpan i Linköping står inför omfattande renoveringar och hyreshöjningar. Riksbyggen beter sig på samma fula sätt mot sina hyresgäster som Stena Fastigheter betett sig mot oss som bor på Pennygången.

Därför har vi skrivit en debattartikel i Corren där vi visar vårt stöd för Skarpan.

Vi på Pennygången var för knappt ett år sedan i samma sits som Skarpan är just nu. Stena var helt övertygade om att de kunde börja renovera i augusti 2012 – ännu har dock ingen renovering påbörjats och det beror på att vi har gjort motstånd.

Vi kommer att fortsätta kämpa. Både för vår egen skull men minst lika mycket för alla andra hyresgäster som sitter i samma båt som vi. Därför vill vi visa vårt stöd för Skarpan och uppmana boende att ta upp kampen emot omotiverade hyreshöjningar.

Brev till Stena Fastigheter från Pennygången

Hej Stena Fastigheter! 
 
Ni känner mig ganska så väl, vi har ju varit tillsammans sedan 2005, och jag måste säga att det har varit bra år. När ni kom in i mitt liv så fick allt en ny inriktning. Äntligen tänkte jag, någon som bryr sig om mig, vill mig väl och kommer stå med mig i vått och torrt. Under en lång tid så var det också. Trots att du har varit mig så nära under de senaste åren så känner jag att du fortfarande inte vet vem jag är. 
 
Jag vill därför berätta lite om mig. Efter en relativt kort tid av planering så började några dedicerade och kunniga människor bygga mig här uppe på berget där man en dimfri morgon kan se över nästan hela Göteborg. Det är en väldigt vacker utsikt skall ni veta. Detta var under en tid tid då många människor bodde trångt och väldigt många människor sökte sig in till Göteborg för arbete, skola och en ny start i livet. Det kom människor från alla väderstreck hit, inte bara till den plats där jag byggdes utan hela Sverige var i en slags euforisk anda. Allt gick att lösa, allt gick att göra nytt bättre och snabbare.

Man glömmer ofta men under den tid jag blev till så var fortfarande andra världskriget i färskt minne. Sverige hade tagit sig ur århundraden av dåliga livsvillkor för dess invånare, Men nu, ja nu var det en ny tid. Det var under denna era jag blev till.

Vi snabbspolar lite och låter åren gå. Till en början var allt frid och fröjd, jag var ju ny och som de flesta nya saker så fungerar de väl och fyller alla behov som ställs på dem, detta gällde även mig. Tyvärr så började min relation med skaparna att knaka och de utnyttjade mig mest utan att hålla ordentlig koll på hur jag egentligen mådde. Detta resulterade i en turbulent skilsmässa men det finns ju alltid fler fiskar i sjön så ganska snart hade jag en ny partner som lovade att ta hand om mig. Denna typ av förhållanden har jag haft med alla mina partners ända fram till den dagen då jag träffade dig.  
 
Jag trodde verkligen du var annorlunda, jag trodde på dig när du talade om för mina hyresgäster att nu, nu kommer vi med relationsförvaltning, vi kommer med en vision:  
 
”Stena Fastigheter ska alltid vara hyresgästens första val och Sveriges ledande fastighetsbolag.”  
 
Vi kommer med en ny affärsidé: ”Med hyresrätten som bärande upplåtelseform ska Stena Fastigheter långsiktigt utveckla attraktiva bostäder och lokaler i svenska tillväxtregioner.” 
 
Vi kommer med nya  värderingar: ”- Omtänksam, – Professionell, – Innovativ, – Öppen”  
 
Men nu är jag inte så säker längre, är det verkligen detta du vill. Jag började titta och känna hur alla människor som kallar mig hem känner. Jag tog del av deras tankar, önskemål, hemligheter, tragedier, lycka, olycka. Ja precis allt vad människor går igenom under en livstid ryms inom mina väggar. När jag närmade mig dessa människor som ser mig som den tryggaste platsen de har, det nav där deras liv har sin omloppsbana så började jag se sprickor i fasaden, inte i min fasad för den har varit trasig länge nu, utan i fasaden hos min partnern, hos dig.

Visst du vill fortfarande vara ”Sveriges ledande fastighetsbolag.”  men du vill inte att alla hyresgäster skall se dig som det första och bästa alternativet för en hyresrätt, du verkar endast eftersträva dem som för dig betraktas som en trygg investering. 
 
Ja din affärsidé står fortfarande intakt, men det cyniska är att du utvecklar dem endast för dem som har råd, inte för dem som är i störst behov av ditt stöd och hjälpande hand. 
 
Dina värderingar gapar tomma precis som ett flertal lägenheter hos mig gapar tomma! Historierna jag hört om varför de är tomma är många, några är naturliga och självklara andra är mörka och fyllda med rädsla om framtiden och i vissa fall har det viskats om ren korruption. Det gör ont i hela min kropp när jag delar dessa upplevelser med de som kallar mig för hem! 
 
Allt såg ju så bra ut, vad hände? 
 
Nu har människorna som bor hos mig vädjat till dig! 
Nu har media vädjat till dig! 
Nu har Politiker vädjat till dig! 
Nu har Hyresgästföreningen vädjat till dig! 
 
Till alla har du sagt nej, nej, nej, nej! 
 
Vill du inte, eller kan du inte vara del av lösningen, eller har du en annan agenda du inte vill visa. Vi ställer oss frågan varför, nu ställer även jag mig till kören av röster som vädjar, nu har även den materiella struktur som kallas för Pennygången fört fram sin röst. 

Jag vill fortsatt leva, jag vill att mina trasiga rör lagas, jag vill att min fasad skall ha färger istället för mögel, grått och alger. Jag vill att alla som bor hos mig tycker om mig, kanske vissa även kommer älska mig för det du vill göra mig till, Men allt det är inte värt något om du har för avsikt att slita ut det som ger mig liv, människorna som bor här och som är en viktig del i ett större perspektiv då de bara genom att finnas precis där de finns skapar den sociala blandstaden, och detta i en av Europas mest segregerade stad.

Även du måste se värdet av att bevara denna oslipade diamant. De som kallar mig hem vill inget hellre än att ha ett gått samarbete med dig, men som i alla relationer så måste man ge och ta. Just nu känner vi oss bara utnyttjade och förlöjligade. 
 
Är det så ni vill ha det? 
 
Hjärtliga hälsningar Pennygången 1 – 108