Manifestation för hyresgästers rättigheter på 1 maj

Den första maj kommer nätverken Rätten att bo kvar (Göteborg) och Pennygångens Framtid ha en manifestation i centrala Göteborg för hyresgästers rättigheter, där alla som vill är välkomna. Nätverken är partipolitiskt obundna, dock är frågan i sig högst politisk och vi hoppas  att det kommer politiker och lyssnar och även talar. Frågan behöver tas på allvar och man behöver lyssna mer på hyresgästerna.

Fakta om manifestationen:

När: 1 maj. Klockan 12-14
Plats: Drottningtorget, Göteborg
Information: En första maj manifestation för att stödja rätten att bo med rimliga hyror och rätten att bo kvar vid renoveringar. Manifestationen anordnas av nätverken Pennygångens Framtid och Rätten att bo kvar (Göteborg).

Vi välkomnar alla att gå med, du behöver inte bo i Göteborg för att kunna delta.

Pennygångens Framtid och Rätten att bo kvar (Göteborg) är partipolitiskt oberoende nätverk. Några partipolitiska symboler skall ej förekomma i manifestationen.

Vad nätverken vill:

  • att hyresgästernas rättigheter skall stärkas!
  • att hyresgästerna skall kunna ha en dialog med sin fastighetsägare!
  • att hyresgäster skall kunna bo kvar efter renovering!
  • att hyrorna skall vara rimliga!

loggarattenattbokvarlogga1

Läs mer på Two Green Spirits