Tidningen Västers grundlösa påståenden om Pennygången

Tidningen Väster skriver att de som är positiva till Stena renoveringsförslag ”kan utgöra en majoritet”. Jag ska i följande text bemöta de argument som tidningen framför för att belägga detta påstående.

Tidningen Väster skriver att det kan vara så att en majoritet av de boende på Pennygången faktiskt är för den renovering och de hyreshöjningar som Stena Fastigheter föreslagit. Om vi tar och granskar argumenten inser vi snart att de är tveksamma och delvis rent felaktiga.

Argument 1: ”Eftersom jag själv bor i ett av Pennygångens närområden har jag från början känt till att där även finns de som är positiva till Stenas nuvarande förslag”

Journalisten tar som utgångspunkt att han känner till att det finns de som är positiva. Argumentet är ett exempel på vad som kallas för ”anekdotisk bevisföring”. Att någon ”känner till” att det finns de som är positiva är i sammanhanget inte relevant om man inte samtidigt kan presentera några objektiva siffror.

Är det en, två eller sextio personer?

Argument 2: ”Om nu motståndet är så stort till renoveringsförslaget och så få har råd att bo kvar på grund hyreshöjningen, varför väljer då 6 av 10 på Pennygången att inte svara [på enkäten]”

Att sex av tio valde att inte svara är korrekt, en siffra som vi aldrig försökt att dölja. Dock har varken Tidningen Väster eller jag någon aning om varför sex av tio valde att inte svara. Att då dra slutsatsen att det beror på att folk är mer positiva går inte. Slutsats kan omöjligen härledas utifrån de premisserna.

Det enda vi kan veta (faktiskt veta, inte gissa) är att 80% av de som svarade på enkäten uppger att de kommer tvingas flytta från Pennygången. Därifrån kan vi faktiskt dra en slutsats om att motståndet mot renoveringen och hyreshöjningen är stort.

Argument3: ”Det ger ett argt mejl till redaktionen.”

Det enda konkreta som tidningen har för att underbygga sin tes att det kan finnas en majoritet som är för renoveringen och hyreshöjningen är att det kommit två mejl till Tidningen Västers redaktion.

I dessa mejl uttrycker någon boende på Pennygången att medias rapportering varit för ensidig och att de flesta nog ändå är positiva till renoveringen och hyreshöjningen.

Två mejl är ett dåligt underlag att använda om man ska bevisa att en majoritet kanske är positiva.

Argument 4: ”Har denna tredjedel som känner sig hotad av standarhöjningen rätt att stoppa den det som kanske dubbelt så många Pennygångenbor faktiskt är positiva till?”

Här glider man på formuleringen. Det skrivs att dubbelt så många ”kanske” är positiva till renoveringen. Den slutsatsen dras utifrån de svar som inte kommit in i enkäter.

Och även om det skulle vara så att väldigt många på Pennygången välkomnar renoveringen och hyreshöjningen så är det viktigt att komma ihåg att det faktiskt är en tredjedel av de boende (i faktiska tal, inte i procent av hur många som svarat på en enkät) som uppger att de kommer tvingas flytta.

Frågan gäller huruvida Pennygången ska renoveras på ett sådant sätt att hyran höjs med 60% och många, många tvingas lämna sina hem. Det är en utveckling som vi kommer att se på fler ställen runt om i Göteborg och övriga Sverige de kommande åren. Människor med lägre inkomster – arbetslösa, ensamstående, pensionärer,  sjukskrivna, låginkomsttagare – tvingas flytta ifrån områden för att ge plats för de med bättre inkomster.